Thursday, January 19

G.Na - Banana


As I promise, here is G.Na - Banana!!

G.Na Bananas English Translation Lyrics

* Heavily apply my lipstick and wearing a short skirt
(Lipstikan kandel karo nganggo rok pendek nemen)
I'm goin banana bananas banana bananas
(enyong pan gedang gedang-gedang gedang gedang-gedang)
banana bananas - My head is cramping
(gedang gedang-gedang - endase nyong keram)
Today is special, different than yesterday
(dina kiye istimewa, ora kaya wingi)
banana bananas banana bananas
(gedang gedang-gedang gedang gedang-gedang)
banana bananas - I'm Gina Choi
(gedang gedang-gedang - enyong Gina Choi)

This is my limit right now
(Waktune nyong terbatas seiki)
Everything is now stressin me out
(kabeh nggawe nyong setres)

I can't continue like this anymore
(nyong ora bisa kaya kiye maning)
I don't know what's going to happen
(nyong ora ngarti ana apa)
I don't care about the Internet comments
(nyong ora urusan komentare internet)

I don't care if they say bad things about me
(nyong ora urusan yen domongi sing ora-ora)
This is the real me- I don't want to act anymore
(kiye enyong. nyong ora pengin ekting maning)
Turn up the music- don't block me, move out of the way
(endi musike- aja ngalang-ngalangi nyong, pindah sekin kene)

Tonight I'm about to lose control- Let's go
(bengi kiye enyong ora bisa dikontrol- yuh gagian)

* repeat
*ulangi

The eye-blinding light is coiling around me everywhere I go
(mata ngaburna cahaya sing ana nang endi bae anane nyong)
Tick-tock- the more time passes, my body heat rises
(Tik tok- tambah bengi nyong tambah panas)
Go tell the people that before the sun rises, I'm not going to stop
(ngomong wong-wong, sedurunge matahari metu, nyong ora bakal mandeg)

Tell them I'm goin crazy
(ngomong ya, nyong kentir)
I feel everyone's eyes on me
(kayane kabeh wong merhatikna nyong)

They're fixed on me and tonight
(perhatikna nyong, terus bengi kiya)

I'm about to lose control and I’m babe
(nyong ora bisa dikontrol terus pada tertarik)

* repeat
*ulangi

White dress, white heels, finishing touch of red lipstick

(gaun putih, selop putih, terakhire nganggo lipstik abang)
Small face, thin waist, go down and there's big hips
(rai cilik, pinggang gering, mengisor ana bokong gede)
Like Cho Won who had million dollar legs*
(Kaya cho won sing duwe sikil jutaan dolar*)
Don't cover it up- take off the layers
(aja ditutup-tutupi- lapisane diilangna)


I don't care about all the gossiping monkeys- No
(nyong ora urusan kae kunyuk-kunyuk sing senenge nggosip)
She's gone bananas- we're like king kong
(wong wadon kae mulai gedang-gedang- dewek kaya king kong)
Lose control- let's forget everything of yesterday
(kelangan kontrol- ora usah usah kelingan wingi-wingi)
Will acknowledging your loss make things pass?
(emange ngakoni kesalahane koen nggawe masalahe rampung?)

* repeat (x2)
(ulangi ping loro)
Read more: G.Na Bananas English Translation Lyrics | InfoTaip 
via infotaip.blogspot.com 


I'm just interested about the bananas bananas, soale pas nyong maca lagu kiye bahasa inggrise terus nyoba pengangguran diartikna, artine kayong rada ngawag. Ana-ana gedang bisa dadi lagu ya lagu kiye, wis kaya kuwe ribute gedang-gedang bae awit awal nganti akhir. Jujur nyong ora mudeng kiye lagu tentang apa, cuma seneng bae yen nemu lagu lucu terus diartikna maring bahasa tegal.

Cup, durung bisa turu, padahal kesele ora umum baru mubeng-mubeng nembe balik ngumah jam setengah 6 awit esuk.

At last I say, A Velly Intewesting Blog.

No comments:

Post a Comment